Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden:

De huur van het pand gaat in om 17.00 u. op de dag van aankomst en eindigt om 11.00 u. op de dag van uw vertrek.

Het onderhoud van het molenhuis en het linnengoed zijn inbegrepen in de huurprijs.

U wordt naar keuze in het Frans, Nederlands of Engels ontvangen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden en alle clausules te aanvaarden, en dit ten laatste bij het storten van de boeking of het betrekken van het gastenverblijf.

De boeking en het huurcontract zijn van kracht zodra de klant 50% van de huursom heeft overgemaakt aan de uitbater. Ook bij ingebruikname van het gastenverblijf wordt het huurcontract van kracht. Alle lasten, inclusief de verblijfsbelasting, zijn in de prijs inbegrepen, met uitzondering van alle supplementen die eventueel door de klant worden gevraagd.

Met uitzondering van klanten die via BOOKING en AIRBNB hebben geboekt, dient de klant bij aankomst € 500 borg in contanten te betalen. De borgsom wordt volledig terugbetaald indien de inventaris van de inrichting aan het einde van het verblijf geen schade uitwijst; eventuele schade zal na een raming van de borgsom worden afgetrokken.

De klant moet minstens 25 jaar oud zijn.

Er mogen geen commerciële foto's en video's worden gemaakt op het terrein.

Le moulin de Jeannot is niet geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

 

 

 

 

Annulatie:

Elke annulatie vanwege de klant moet telefonisch en per mail worden gemeld, via het contactformulier op de website.

  • Bij annulatie meer dan 14 dagen voor de aanvang van het verblijf, wordt het voorschot volledig terugbetaald. In alle andere gevallen zal de uitbater het voorschot behouden.
  • Bij annulatie minder dan 48 uur voor de aanvang van het verblijf, behoudt de uitbater zich het recht voor om de volledige huursom aan te rekenen. 
  • Bij een verkort verblijf zal de uitbater de volledige huursom alsook de gevraagde maar niet geconsumeerde supplementen aanrekenen.

Als de uitbater het verblijf annuleert voor de aanvangsdatum, moet hij de klant hiervan op alle mogelijke manieren op de hoogte brengen en hiervan een bewijs van ontvangst vragen. Het betaalde bedrag zal onmiddellijk op de rekening van de klant worden teruggestort.

 

 

 

 

Aankomst en vertrek:

De klant meldt zich op de overeengekomen datum en inchecktijd. Conform de wettelijke vereisten inzake reizigerscontrole dient de klant bij aankomst de nodige informatie voor te leggen (persoonsgegevens, identiteitskaart…).

Als de klant later zal aankomen dan verwacht, moet hij de beheerder verwittigen. Indien de klant geen contact heeft opgenomen binnen 24 uur na het geplande uur van aankomst, wordt de reservatie nietig verklaard en kan de eigenaar beschikken over het gastenverblijf. In dat geval behoudt de uitbater het voorschot en behoudt hij zich het recht voor om de volledige huursom aan te rekenen.

Tenzij anders overeengekomen met de eigenaar, vindt de check-in plaats om 17.00 u. en de check-out voor 11.00 u.

Klanten die een reservatie van bepaalde duur overeenkomen met de uitbater, kunnen in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven na de afgesproken periode. Huuroverdracht en onderverhuur zijn strikt verboden.

Enkele basisbenodigdheden worden ter beschikking gesteld van de klant (drank, pasta, kruiden, zeep, …). De klant respecteert de regels van fairplay en vult de zaken aan die hij heeft opgebruikt.

Beide partijen stellen een plaatsbeschrijving ‘op tegenspraak’ op.

 

 

 

Gebruik van de ruimtes:

De klant moet het serene karakter van het gastenverblijf respecteren en het ‘als een goede huisvader’ gebruiken, met inachtneming van de rust van de andere bewoners. Ouders moeten er bovendien op toezien dat hun kinderen de huisregels naleven.  

De klant dient extra aandachtig te zijn voor het feit dat er een rivier loopt in de nabijheid van het verblijf. Noch de eigenaar, noch de uitbater, noch de beheerder kunnen aansprakelijk worden gesteld in geval van een ongeluk.

De maximale bezetting van het molenhuis is 6 personen, met eventueel een baby (babybedje beschikbaar). Als dit aantal overschreden wordt, hebben de uitbater en de beheerder het recht om de klanten de toegang tot het gastenverblijf te ontzeggen.

Dit kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging van het contract of contractbreuk vanwege de uitbater en zal dus ook geen aanleiding geven tot terugbetaling van de klant als deze laatste zou moeten vertrekken.

Huisdieren zijn niet toegelaten. Als deze regel niet wordt nageleefd, heeft de uitbater het recht om de klant de toegang tot het gastenverblijf te ontzeggen. Dit kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging van het contract of contractbreuk vanwege de uitbater en zal dus ook geen aanleiding geven tot terugbetaling van de klant als deze laatste zou moeten vertrekken.

Om ongelukken te vermijden en om de kwaliteit en de sfeer van de accommodatie niet in het gedrang te brengen, is het strikt verboden om te roken in het gastenverblijf.

De klant verbindt zich ertoe de gebouwen en de inboedel in goede staat achter te laten.

Voor zijn vertrek dient de klant het afval te sorteren in de daartoe voorziene vuilnisbakken volgens de bijgevoegde uitleg, rekening houdend met de pictogrammen op de vuilnisemmers. Als het afval niet op de juiste manier wordt gesorteerd zal een supplement van 20 euro per vuilniszak worden aangerekend.

 De molen wellnessruimte is open van 9 tot 22 uur, tegen betaling van de onderhoudskosten.

Het gebruik van de elementen in de wellnessruimte veronderstelt dat u voldoende geïnformeerd bent om uw gezondheid en die van uw medegebruikers niet in gevaar te brengen. Wij gaan ook uit van een zorgvuldig gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal.

Er is een brandblusser in de technische ruimte achter de douche.

De molen wellnessruimte is voorbehouden voor een volwassen en verantwoordelijk publiek. Kinderen zonder begeleiding zijn in geen geval toegestaan in deze zone.

Le moulin de Jeannot wil zijn gasten van een rustig verblijf laten genieten, in alle discretie. Gelieve dit te respecteren.

De tegels tussen de verschillende elementen kunnen glad zijn.

Glazen voorwerpen zijn niet toegestaan in deze zone.

We vragen u om (strand)schoenen te dragen om u tussen de sauna/douche en het Scandinavisch bad/jacuzzi te verplaatsen, om de accommodatie niet te bevuilen.

De verschillende gebruikers van de wellnessruimte dienen afspraken te maken over wat ze in de elementen van deze ruimte zullen dragen. Wij vragen de gebruikers om buiten iets aan te trekken.

Als u gezondheidsproblemen heeft, raden wij u aan dit vooraf met uw arts te bespreken.

Alcohol drinken vóór een saunasessie wordt afgeraden.

Het water in de wellnessruimte is bronwater dat dagelijks wordt vervangen. Het is niet drinkbaar, aangezien het niet regelmatig wordt gecontroleerd.

 

Voor het MOLENHUIS:

De vaat wordt netjes weggezet of in de vaatwasmachine geplaatst, die voor het vertrek in werking wordt gezet.

Al het gebruikte linnengoed wordt in het bad gelegd.

Parking beperkt tot 3 auto's.

 

Voor DE LODGE :

maximum 2 personen (min 12 jaar).

Al het gebruikte linnengoed wordt in het bad gelegd.

 

 

 

Klachten of geschillen

Elke klacht moet onmiddellijk worden gemeld aan de eigenaar en de beheerder, zodat een voorstel tot minnelijke schikking kan worden uitgewerkt. Indien er geen overeenkomst kan worden bereikt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel bevoegd.

 

v220307