Huurvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden: 

De huur van het pand gaat in om 16:00u op de dag van uw aankomst en eindigt om 11:00u op de dag van uw vertrek.

Het onderhoud van de molen en linnengoed zijn inbegrepen in de huurprijs.

Het gebruik van de grill dient vooraf aangevraagd te worden. Hiervoor wordt een extra onderhoudskost aangerekend.

U wordt naar keuze in het Frans, Nederlands of Engels ontvangen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden en alle clausules te aanvaarden, en dit ten laatste bij het storten van de boeking of het betrekken van het gastenverblijf.

De boeking en het huurcontract zijn van kracht zodra de klant 50% van de huursom heeft overgemaakt aan de uitbater. Ook bij ingebruikname van het gastenverblijf wordt het huurcontract van kracht. Alle lasten, inclusief de verblijfsbelasting, zijn in de prijs inbegrepen, met uitzondering van alle supplementen die eventueel door de klant worden gevraagd.

Uitgezonderd voor BOOKING en AIRBNB reizigers, zal een waarborg van € 500 cash gevraagd worden.

De waarborg zal volledig worden teruggestort, tenzij wanneer na controle van de ruimtes bij het vertrek zou blijken dat er schade is aangebracht. In dit laatste geval zal de kostprijs van de opgelopen schade afgetrokken worden van de voornoemde waarborg.

De minimumleeftijd van de huurder is 25 jaar.

Commercieel foto’s en video’s opnames worden niet toegelaten.

 

Annulatie:

Elke annulatie vanwege de klant moet per telefoon en mail worden gemeld. Dit kan via het contactformulier op de website.

  • Bij annulatie meer dan 15 dagen voor de aanvang van het verblijf, wordt het voorschot volledig terugbetaald. In alle andere gevallen zal de uitbater het voorschot behouden.
  • Bij annulatie minder dan 48 uur voor de aanvang van het verblijf, houdt de uitbater zich het recht voor om de volledige huursom aan te rekenen. 
  • Bij een verkort verblijf zal de uitbater de volledige huursom alsook de gevraagde maar niet geconsumeerde supplementen aanrekenen.

Als de uitbater het verblijf annuleert voor de aanvangsdatum, moet hij de klant hiervan op alle mogelijke manieren op de hoogte brengen en hiervan een bewijs van ontvangst vragen. Het betaalde bedrag zal onmiddellijk op de rekening van de klant worden teruggestort.

 

Aankomst en vertrek

 

De klant meldt zich op de overeengekomen datum en inchecktijd. Conform de wettelijke vereisten inzake reizigerscontrole zal de klant bij aankomst de nodige informatie voorleggen (persoonsgegevens, identiteitskaart…).

Als de klant later zal aankomen dan verwacht, moet hij de beheerder verwittigen. Indien de klant geen contact heeft opgenomen binnen het uur na het geplande uur van aankomst, wordt de reservatie nietig verklaard en kan de eigenaar beschikken over het gastenverblijf. In dit geval behoudt de uitbater het voorschot en houdt hij zich het recht voor om de volledige huursom aan te rekenen.

Tenzij anders overeengekomen met de eigenaar, gebeurt de check-in om 16:00u en de check-out voor 11:00u.

Klanten die een reservatie van bepaalde duur overeenkomen met de uitbater, kunnen in geen geval rechten uitoefenen op het domein buiten de afgesproken periode. Huuroverdracht en onderverhuur zijn strikt verboden.

Enkele basisbenodigdheden worden ter beschikking gesteld van de klant (drank, pasta, kruiden, zeep…). De klant respecteert de regels van fair play en vult de zaken aan die hij heeft opgebruikt.

Beide partijen stellen een plaatsbeschrijving ‘op tegenspraak’ op.

 

Gebruik van de ruimtes:

De klant moet het serene karakter van het gastenverblijf respecteren en het ‘als een goede huisvader’ gebruiken, met inachtname van de rust van de andere bewoners. Ouders moeten er bovendien op toezien dat hun kinderen de huisregels naleven.  

De klant dient extra aandachtig te zijn voor het feit dat er een rivier loopt in de nabijheid van het verblijf. Noch de eigenaar, noch de uitbater, noch de beheerder kunnen aansprakelijk worden gesteld in geval van een ongeluk.

De maximale bezetting van het gastenverblijf is 6 personen, met eventueel een baby (babybedje beschikbaar). Als dit aantal overschreden wordt, hebben de uitbater en de beheerder het recht om de klanten de toegang tot het gastenverblijf te ontzeggen.

Dit kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging van het contract of contractbreuk vanwege de uitbater en zal dus ook geen aanleiding geven tot terugbetaling van de klant als deze laatste zou moeten vertrekken.

Huisdieren zijn niet toegelaten. Als deze regel niet wordt nageleefd, heeft de uitbater het recht om de klant de toegang tot het gastenverblijf te ontzeggen. Dit kan in geen geval beschouwd worden als een wijziging van het contract of contractbreuk vanwege de uitbater en zal dus ook geen aanleiding geven tot terugbetaling van de klant als deze laatste zou moeten vertrekken.

Om ongelukken te vermijden en om de kwaliteit en de sfeer van de accommodatie niet in het gedrang te brengen, is het strikt verboden om te roken in het gastenverblijf.

De klant verbindt zich ertoe de molen en de inboedel in goede staat achter te laten.

Voor zijn vertrek zal de klant het afval sorteren in de daartoe voorziene vuilnisbakken en dit volgens de bijgevoegde uitleg, rekening houdend met de pictogrammen op de vuilnisemmers. Als het afval niet op de juiste manier wordt gesorteerd zal een supplement van 20 euro per vuilniszak worden aangerekend.

De vaat wordt netjes weggezet of in de vaatwasmachine geplaatst, die voor het vertrek in werking wordt gezet.

Al het gebruikte linnengoed wordt in het bad gelegd.

De molen is helaas niet toegankelijk voor personen met een beperking.

 

Klachten of geschillen

 

Elke klacht moet onmiddellijk worden gemeld aan de eigenaar en de beheerder, zodat een voorstel tot minnelijke schikking kan worden uitgewerkt. Indien er geen overeenkomst kan worden bereikt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel bevoegd.

 

v191125